⭐✴ دنیای سحر و جادو ✴⭐ tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com 2020-05-28T01:20:46+01:00 mihanblog.com اتفاق *قسمت هجدهم فصل ششم* 2020-05-22T19:56:38+01:00 2020-05-22T19:56:38+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/955 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√...  سلام بچه هابرای کسایی که بلاگفا سختشونه اینجا گذاشتمالان میتونید چند خط پایین بیایدیا حتی از نقطه و.........استفاده کنید اینم قسمت جدید برید ادامه و لذت ببرید امیدوارم که خوشتون بیاد

 

سلام بچه ها


برای کسایی که بلاگفا سختشونه اینجا گذاشتم


الان میتونید چند خط پایین بیاید


یا حتی از نقطه و.........استفاده کنید

 

اینم قسمت جدید

 

برید ادامه و لذت ببرید

 

امیدوارم که خوشتون بیاد

]]>
راهکار! 2020-05-22T18:24:48+01:00 2020-05-22T18:24:48+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/954 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلام بچه هاخوبید؟از اونجا که میدونم سخته اینطوری نظر دادن و بدون شکلک کاملا ترسناک میشهپست ها رو تو وب بلاگفام مینویسماینم ادرسش:http://cute-writer.blogfa.com/ سلام بچه ها

خوبید؟

از اونجا که میدونم سخته اینطوری نظر دادن و بدون شکلک کاملا ترسناک میشه

پست ها رو تو وب بلاگفام مینویسم

اینم ادرسش:

http://cute-writer.blogfa.com/
]]>
دو ادیت و توضیحات! 2020-05-17T03:22:42+01:00 2020-05-17T03:22:42+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/953 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلاااااااااامخوبید؟اونم یه چند تا مطلب در مورده ترسا و ادوارد بزارم تا یکم باهاشون اشنا بشیدچون بدبخت ترسا تنها شخصیتی بود که هیچ حرفی تو داستان نزد و یهو همه خبر مرگش و فهمیدنبرای همین اومدم یکم با ترسا و ادوارد اشناتون کنماینم زن و شوهر رو یک بیسخیل خب برید ادامه سلاااااااااام

خوبید؟

اونم یه چند تا مطلب در مورده ترسا و ادوارد بزارم تا یکم باهاشون اشنا بشید

چون بدبخت ترسا تنها شخصیتی بود که هیچ حرفی تو داستان نزد و یهو همه خبر مرگش و فهمیدن

برای همین اومدم یکم با ترسا و ادوارد اشناتون کنم

اینم زن و شوهر رو یک بیس

خیل خب برید ادامه
]]>
cute edit 2020-05-17T02:21:25+01:00 2020-05-17T02:21:25+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/952 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلام به همگیخوبید؟من با یه ادیت کیوت اومدمایناهااون دوتا بالایی الیسا و استوارد هستنو این دوتا پایینی ترسا و ادواردخیلی شبیه همنو خیلی هم گوگولیهمین دیگه حرفی ندارم بزنماگه دلت خواست نظر بده سلام به همگی

خوبید؟

من با یه ادیت کیوت اومدم

ایناها

اون دوتا بالایی الیسا و استوارد هستن

و این دوتا پایینی ترسا و ادوارد

خیلی شبیه همن

و خیلی هم گوگولی

همین دیگه حرفی ندارم بزنم

اگه دلت خواست نظر بده

]]>
me and teresa 2020-05-17T00:12:18+01:00 2020-05-17T00:12:18+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/951 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلاااااااماومدم با یک پست از خودم و ترسافقط لازمه بگم ادیته قدیمی هستو من اون دوران نمیدونستم که موهام فرهبرای همین صاف میکشیدمخیل خب اینم از ادیتچقدر نازه کیوتیچند سال پیش تو دوران مدرسه اینقدر باهاش خاطره داشتمهمش باهاش بودمبا دوستم در مورده خونواده اش داستان ساخته بودیمهمین چند وقت پیش هم تولد بچه های ترسا بود که من اصلا یادم رفت!من یادمه روز تولدشون داستان مخصوص تولد کوچولو ها رو مینوشتمکلا یه زمان همه ی فکرم ترسا بود. ولی خب در موردش نمینوشتم.دوست صمیمی ساکتی بودخونوادش و هم خیلی دوست داشتم سلااااااام

اومدم با یک پست از خودم و ترسا

فقط لازمه بگم ادیته قدیمی هست

و من اون دوران نمیدونستم که موهام فره

برای همین صاف میکشیدم

خیل خب اینم از ادیت


چقدر نازه کیوتی

چند سال پیش تو دوران مدرسه اینقدر باهاش خاطره داشتم

همش باهاش بودم

با دوستم در مورده خونواده اش داستان ساخته بودیم

همین چند وقت پیش هم تولد بچه های ترسا بود که من اصلا یادم رفت!

من یادمه روز تولدشون داستان مخصوص تولد کوچولو ها رو مینوشتم

کلا یه زمان همه ی فکرم ترسا بود. ولی خب در موردش نمینوشتم.

دوست صمیمی ساکتی بود

خونوادش و هم خیلی دوست داشتم وقتی در موردش تو دفترم مینوشتم یا نقاشی میکشیدم و.....حس میکردم در مورده خونواده ی خودم دارم مینویسم

و خیلی وقتا که حالم بد بود ترسا کاری کرد حالم بهتر شه

و خلاصه در اخر من اون و کشتم


*عذاب وجدان گرفتن* 

حالا بگذریم از اینا نظر بدید
]]>
اتفاق *قسمت هفدهم فصل ششم* 2020-05-16T23:08:59+01:00 2020-05-16T23:08:59+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/950 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلام بچه های گلخوبید خوشگلای من؟قسمت جدید اومد!این قسمت اونقدر غمگین نیست نگران نباشید.میتونید دستمالا رو پایین بزارید.اما اگه خیلی خیلی احساساتی هستید پیشنهاد میکنم نگه داریدخب دیگه زیاد حرف نزنمبرید ادامه لذت ببرید! gif flowers rain nature country plants falling rain gif raining we ...

سلام بچه های گل

خوبید خوشگلای من؟

قسمت جدید اومد!

این قسمت اونقدر غمگین نیست نگران نباشید.

میتونید دستمالا رو پایین بزارید.

اما اگه خیلی خیلی احساساتی هستید پیشنهاد میکنم نگه دارید

خب دیگه زیاد حرف نزنم

برید ادامه لذت ببرید!
]]>
سر بزنید 2020-05-15T18:07:22+01:00 2020-05-15T18:07:22+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/949 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلام بچه هاخوبید؟یه وبی هست که میخوام برید و نظر بارونش کنید!یه وب خیلییییی فوق العادس!اون هم دنیا داره ارتا و داستاناشم حرف ندارن!میدونی کدوم وب و میگم؟وب شهردار گلمون! شهردار آیه!اینم ادرس وبش:http://myimaginarycity.mihanblog.com سلام بچه ها

خوبید؟

یه وبی هست که میخوام برید و نظر بارونش کنید!

یه وب خیلییییی فوق العادس!

اون هم دنیا داره ارتا و داستاناشم حرف ندارن!

میدونی کدوم وب و میگم؟

وب شهردار گلمون! شهردار آیه!

اینم ادرس وبش:

http://myimaginarycity.mihanblog.com
]]>
Before and after 2020-05-15T02:05:30+01:00 2020-05-15T02:05:30+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/947 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلاااااااامخوبید؟این لوریتای قدیمی هست . قبلا رنگ پوستش بنفش بودو این لوریتای الانمونه. رنگ پوستش تغییر کردهتو عکس اولی هم بچه تر بودشما کدومشو بیشتر میپسندید؟اینجا خانوم تر شده.رفتاراش هم تغییر کردن.همین دیگهفعلا
سلاااااااام

خوبید؟


این لوریتای قدیمی هست . قبلا رنگ پوستش بنفش بود

و این لوریتای الانمونه. رنگ پوستش تغییر کرده

تو عکس اولی هم بچه تر بود

شما کدومشو بیشتر میپسندید؟

اینجا خانوم تر شده.

رفتاراش هم تغییر کردن.

همین دیگه

فعلا


]]>
اتفاق *قسمت شانزدهم فصل ششم* 2020-05-15T01:42:39+01:00 2020-05-15T01:42:39+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/946 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... پسلااااااااااامخوبید؟اومدم با قسمت جدید!امیدوارم ازش راضی باشیدبرید ادامه و لذت ببرید
پ

سلااااااااااام

خوبید؟

اومدم با قسمت جدید!

امیدوارم ازش راضی باشید

برید ادامه و لذت ببرید
]]>
من روزم رو چگونه میگذرونم؟ 2020-05-14T14:11:47+01:00 2020-05-14T14:11:47+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/945 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلااااااااامهمچی از عنوان این پست پیداست!همچنین میتونید یکم بیشتر با من اشنا بشیدخیل خب.........نکته ای که قراره بدونید اینه که من همینطور که سعی میکنم ادم شادی باشم و بخندم و.......نه نه اشتباه نکنید! نمیخوام بگم پشت این خنده گریه است :/میخوام بگم ادم زودرنج و عصبی ای هم هستمو خیلی چیز ها تو یه روز میتونن من و عصبی کننالبته هربار شدت داره . گاهی که خیلی شاد هستم میتونم جلوی خشم و بگیرم ولی گاهی یهو اتیش میگیرم!که البته این اصلا خوب نیست.......میدونید؟ ادم هایی که من تو روز باهاشون
Animated gif about beautiful in Rain by Sharon Eide


سلااااااااام

همچی از عنوان این پست پیداست!

همچنین میتونید یکم بیشتر با من اشنا بشید

خیل خب.........

نکته ای که قراره بدونید اینه که من همینطور که سعی میکنم ادم شادی باشم و بخندم و.......

نه نه اشتباه نکنید! نمیخوام بگم پشت این خنده گریه است :/

میخوام بگم ادم زودرنج و عصبی ای هم هستم

و خیلی چیز ها تو یه روز میتونن من و عصبی کنن

البته هربار شدت داره . گاهی که خیلی شاد هستم میتونم جلوی خشم و بگیرم ولی گاهی یهو اتیش میگیرم!

که البته این اصلا خوب نیست.......

میدونید؟ ادم هایی که من تو روز باهاشون سروکار دارم تو دسته های مختلفی هستن.

باهاشون اشنا میشید!

وقتی بیدار میشم اولین چیزی که چک میکنم خوراکیه!

همیشه برای من یه بیسکویت روی میز نگه میدارن تا وقتی بیدار شدم بتونم بردارم بخورم

حالا این به کنار

بعدش تو گوشی واتساپ و چک میکنم

و میبینم کلی پیامه از کانال مدرسه و بچه ها و دوستا

خلاصه واتساپم شلوغ میشه

میرم استوری ها رو میبینم

خیلی از استوری ها مربوط میشه به کیپاپ!

دسته ی اول از ادم های تو زندگیم که درصد زیادی رو هم تشکیل میدن

دوستای من تو مدرسه همه کیپاپر هستن

ولی من کیپاپر نیستم . من وقتی میبینم خیلییییییی زیاد ملت درگیر چیزی شدن و جوری رفتار میکنن انگار فقط همون یه چیز وجود داره از اون چیز متنفر میشم.

وقتی چیز های مربوط به کیپاپ و میبینم یهویی عصبی میشم

و سعی میکنم بزنم زود برن.

دوستای مدرسم که کیپاپر هستن همیشه بهم میگن تو بد سلیقه ای .

حتی کار به جایی رسیده بود که وقتی we میگفتم طرف به  v توی بی تی اس ربطش میداد و بهم میگفت:

اسم عشق من و یه بار دیگه تکرار کنی...... (فحش میداد )

منم سعی میکردم چیزی نگم.

تو مدرسه حرفی نمیتونم بزنم باهاشون تا یه چی میگم بعدش سریع به کیپاپ برمیگردن و تند تند در مورده کیپاپ میگن هی کیپاپ کیپاپ پشت سر هم در مورده کیپاپ میگن.....

یه روز سعی کردم بحثی رو باهاشون باز نکنم ببینم چی میشه

از زنگ اول تا اخر فقط کیپاپ بود!

سرم داشت میرفت دیگه!

اخرس دوستم گفت چرا ساکتی؟

ولی اونقدر خسته شده بودم حال حرف زدن دیگه نداشتم.

بعدش میگفتم من از فلانی تو مدرسه خوشم میاد به نظرم خیلی با درکه

که با چیز هایی مثل :

وای باز این شروع کرد!

چقدر بد سلیقه!

کدوم خری از این خوشش میاد که تو خوشت میاد؟

رو به رو میشم.

یه بار دوستم بهم گفت چه اهنگی گوش میدی؟

گفتم فلان اهنگ

کلی خنده داد

عصبی شدم . گفتم خب باشه مثلا گات سون و اکسو گوش میدم که برات طبیعی به نظر بیاد

گفت اره دقیقا . اونا چیه گوش میدی ؟ کیپاپ و عشق است

و راستش من واقعا بهم برخورد و عصبی شدم.

نمیگم چرا به کره ایا و کیپاپ علاقه دارید اصلا علاقه داشته باشید واسه خودتون نگه دارید خب!

حداقل هی جلوی یکی که کیپاپر نیست از کیپاپ نگید!

یه گروه سه نفره زده بودم من و دوتا از دوستام

 اونجا هم اومدن دارن از کیپاپ میگن!

حالا طرف میاد پیوی به من داره میگه چرا تو هم نمیگی؟

طرف میدونه کیپاپر نیستم باز میاد میگه

یه بار دوستم گفت من عالیییم امروز عالی بود

گفتم چی شد مگه؟

گفت امروز بیکار بودیم تو مدرسه با دوستم تند تند تند تند هی پشت سر هم در مورده کیپاپ گفتیم اینقدر حال داد دلم خنک شد!

منم گفتم اخییییی

ولی دلم میخواست گوشی و بگیرم پرتاب کنم بخوره تو سرش!

خیلی وقتا تو گروها میبینم یهو یکی میگه : جیییییییییییییییییغ نههههههههههه

و کلی شکلک گریه میده!

بهش میگم چی شده؟

میگه نمیدونی چی شدهههههههه دارم میمیرمممممممم من افسرده شدم

میگم مشکل چیه؟

و جوابایی مثل این:

فلانی رفت سربازی

فلانی تو مسابقه اول نشد . 

فلانی ناراحته

به فلانی شک کردن بردنش زندان

و من خیلی وقتا تو این شرایط یهو خونم جوش میاد دیگه! دست خودم نیست.

بعد هی میخوام سعی کنم خودم و اروم کنم و طرف و دلداری بدم ولی واقعا اون لحظه کنترلم از دستم خارجه و نمیتونم و عصبی میشم.

یا مثلا میگن فلانی به اون قرار گذاشت من بدم میاااااااد!

و واسه همین داره گریه میکنه!

این از دسته ی اول 

دسته ی دوم هم.........

همچی خوب و عادی میگذره تا اینکه یهو میبینم یکی استوری کرده:

و من همه ی دوستام و ترک کردم :)

و اونا درکم نکردن :)

اونا به من خندیدن چون من فرق دارم من بهشون خندیدم چون همشون مثل همن :)

من یه اضافی ام :) دارم میرم بمیرم :) سر قبرم گریه نکنید :) بای بای :)

من نخواستم اذیتت کنم من قدرت و دونستم خودت نخواستی باهام خوب رفتار کنی من خیلی دوستت داشتم خودت دوستم نداشتی :) به خودت بگیر# :)

من دارم میرم رگ بزنم:)

من دارم چاقو برمیدارم:) حرف اخر؟ :)

و از این چرت و پرتا

اینا که اصلا یهو من و اتیش میزنن!

برای همین نمیتونم خودم و کنترل کنم یهو اینجوری شروع میکنم:

باز چی شده تو رو؟

باز تو شروع کردی؟

ای بابا دیگه چی شده؟

گروه سوم میرسه به گروه کسایی که فکر میکنن شاخن

تو گروه فحش های ناجور میدن که بگن اره ما دپرسیم :)

و فحشایی که میدن اعصاب ادم و خورد میکنه

بعد بهشون گیر میدم که زیاد داری فحش میدی میگه من اصلا از این گروه میرم راحت شید بابا

و میره

این گروه و گروه بالایی شبیه هم بودن . 

گروه بعدی میرسه به دوست پسر :/

میرن جاهای مختلف حرف میزنن پسره میاد مزاحم میشه اینا میگن پسره ما رو دوست داره :/

وای ارشم :/

شوهرم :/

من و اقامون یهویی :/

حسودی میکنی میبینی من دوست پسر دارم تو نداری سینگل بدبخت؟ :/

یهو همچی عوض میشه:

من اون و خواستم اون من و نخواست :) درد از این بدتر؟ :)

من یه دوست داشتم همینجوری بود.

منم همش سعی میکردم کمکش کنم ولی یه بار بهم گفت خودم میخوام اینجوری باشم دخالت نکن 

الان دوستیم باهاش قطع شده از اونایی هست که بود و نبودش برام مهم نیست

گروه بعدی منحرفاس!

کلا نمیشه با این گروه یه حرف راحت زد . هرچی میگی به چیزای بد ربط میدن

و به من میگن : مشکل از زیاد مثبت بودنه توعه

گروه بعدی تر مربوط به کساییه که بعد سال ها میان پیوی برای درخواست!

سلام نگین . فلان صفحه رو میدی؟

سلام . مطالعات و میدی؟

سلام بیس داری؟

سلام فلان داری؟

سلام از اون عکس میگیری بهم بدی؟

سلام امتحانه؟

سلام تقلب میدی؟

سلام . چرا عکس ندادی؟

ای بابا چرا هیچکس نمیده؟ شما چطوری میخواید فردا امتحان بدید؟

و اینا هم خیلی وقتا رو مخ ادم راه میرن!

و در اخر گروهی که فقط میخواد تایید بشه!

یعنی واسه درد و دل میان پیویم

و من تا میگم فلان راه اشتباهه من و مقصر میکنن

و هرچی بیشتر به این گروه کمک کنی بدتر دشمن به حساب میای

و فقط باید هرچی گفتن تایید کنی تا برن

برای مثال میان پیوی:

من کرونا میگیرم!

داییم گفته فلان ویروس اومده فلان میکنه بسار میکنه بعد میکشه!

و هرچقدر سعی میکنم ارومشون کنم گوش نمیدن! میگن ای بابا!

و دوباره یکم بعد به ناله کردن ادامه میدن.

یا اخرش میگن تو چرا میخوای کمکم کنی؟ من خودم مادر دارم زنده هست میتونه کمکم کنه! تو رو روح مادرت قسم دست بردار!

همه ی این گروها با هم تو یه روز فعالیت میکنن....

اخرشم میگن من مشکل دارم و من عصبی هستم.

همینجوری هم تو گروه معلما همش داریم امتحان میدیم

حس بدیه وقتی خسته شدی و دیگه تحمل هر روز چند تا امتحان دادن و نداری با این حال میبینی معلم تو ویس با خنده داره میگه امتحان فردا رو یادتون نره ها......

گاهی دلم میخواد بگم همتون برید! دیگه با هیچکدومتون حرف نمیزنم همتون برید هرکاری میخواید بکنید!

گاهی میخوام با هیچکدوم حرف نزنم دلم میخواد برم یه جایی که فقط خودم باشم........

تمامیه اینا تا شب و موقعی که میخوام بخوابم ادامه داره حالا درگیری های خودمم هست.....

از اونور خیلی ها غمگینن به ادم نمیگن که کمکشون کنم . بهشون میگم غمگینید میگن نه بابا

و کلی استیکر شاد و خنده و انرژی مثبت که مثلا من باور کنم

فرداش استوری میزارن : و خنده ی من از گریه غم انگیز تر است.....

هرچی که هستید کیپاپرید عاشقید نیازی به کمک ندارید اهل ناله کردنید هرچییییییییی که هستید!

تو خلوتتون لذت ببرید نیاز نیست اینقدر تو استوری بزارید!

نیاز نیست اینقدر تو چت بگید!

نیاز نیست اینقدر راجبش بگید!


دلم یکی رو میخواد اهل هیچی نباشه......

نه کیپاپر.....نه اوتاکو.......نه فوتبالی.........نه منحرف.......نه شاخ......نه عاشق............کاملا معمولی.........

گاهی واقعا خسته میشم...........

ادم گاهی دلش میخواد با یه باشه بسه همچی حل شه‌.....

اما حل نمیشه که......

امروزم دلم خیلی پر شد گفتم این پست و بزارم.

اگه خواستید نظر بدید
]]>
بازم عکسی قدیمی 2020-05-12T02:25:21+01:00 2020-05-12T02:25:21+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/944 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلااااامخوبید؟این عکس هم قدیمی هستمربوط میشه به زمانی که نیلیا و شاینا تازه با لوکاس و ایریس اشنا شده بودناینم عکسهاون ناشناسم از نمک ریختنامون بودمثل همیشه همین دیگهفعلا سلااااام

خوبید؟

این عکس هم قدیمی هست

مربوط میشه به زمانی که نیلیا و شاینا تازه با لوکاس و ایریس اشنا شده بودن

اینم عکسه


اون ناشناسم از نمک ریختنامون بود

مثل همیشه همین دیگه

فعلا


]]>
پسرای گل 2020-05-12T02:15:41+01:00 2020-05-12T02:15:41+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/942 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلاااااااامخوبید؟بنده با یه عکس اومدم از پسرای گلبفرماییدهمتونم میشناسیدشوناگه کسی رو نشناختید....اینی که اسپایک کنارشه لولواون مو سیاهه که کت ابی پوشیده گریکناریش که موی قهوه ای تیز داره و لباس سبز گابریلکناریش ماتیاسایگوربرایانریچاردهمین دیگهعکس قدیمی ای هست ولی دیدم از هیچی بهترههمین دیگهفعلا سلاااااااام

خوبید؟

بنده با یه عکس اومدم از پسرای گل

بفرمایید


همتونم میشناسیدشون

اگه کسی رو نشناختید....

اینی که اسپایک کنارشه لولو

اون مو سیاهه که کت ابی پوشیده گری

کناریش که موی قهوه ای تیز داره و لباس سبز گابریل

کناریش ماتیاس

ایگور

برایان

ریچارد

همین دیگه

عکس قدیمی ای هست ولی دیدم از هیچی بهتره

همین دیگه

فعلا
]]>
sister and brother 2020-05-08T01:31:03+01:00 2020-05-08T01:31:03+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/941 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلام به همگی!یه ادیت کشیدم دیروزاز خواهر و برادرمگفتم همینجوری بزار که پست هم حداقل گذاشته باشمبرادر و خواهرای مو مشکیتنها فرقمون اینه که من تنها کسی هستم که موهاش فرهبقیه همه صاففففهفقط من این وسط نمیدونم به کی رفتم!و یه چیزیاونی که رو سر داداشمه کلاهه . کشیدن موهاش برام سخت بود. چون همیشه موهاش خیلی خیلی کوتاس نمیتونستم رو بیس بکشم.و چون خودش همیشه کلاه میزاره براش کلاه کشیدمپوست هممون هم حساسه!یعنی شما اگه من و تو واقعیت ببینید اول که به دستم نگاه کنید احساس میکنید خیلی تیره هست
سلام به همگی!

یه ادیت کشیدم دیروز

از خواهر و برادرم

گفتم همینجوری بزار که پست هم حداقل گذاشته باشم


برادر و خواهرای مو مشکی

تنها فرقمون اینه که من تنها کسی هستم که موهاش فره

بقیه همه صاففففه

فقط من این وسط نمیدونم به کی رفتم!

و یه چیزی

اونی که رو سر داداشمه کلاهه . کشیدن موهاش برام سخت بود. چون همیشه موهاش خیلی خیلی کوتاس نمیتونستم رو بیس بکشم.

و چون خودش همیشه کلاه میزاره براش کلاه کشیدم

پوست هممون هم حساسه!

یعنی شما اگه من و تو واقعیت ببینید اول که به دستم نگاه کنید احساس میکنید خیلی تیره هست

اما فقط تا مچ دستم تیرس

بقیه کمرنگ تره

کلا دستمم داغون شده اخه نمیدونم چیکار کنم

کرم میزنم فایده نداره

البته یکم بهترش میکنه

ولی الان واقعا قرمز میشه. و یه خط های عجیبی هم روش هست.

صحراییه واسه خودش

حالا ولش!

همین دیگههاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
هاها هاها هاها هاها هاها هاهاهاها هاها هاها هاها هاها هاها
]]>
اتفاق *قسمت شانزدهم فصل ششم* 2020-05-07T23:10:33+01:00 2020-05-07T23:10:33+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/939 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلام بچه هاخوبید؟قسمت جدید رو نوشتمامیدوارم ازش خوشتون بیاداین قسمت کوتاه و خوبهبرید ادااااامه Galaxy Wonderland, Galaxy Fantasy Time! | Wiki | Four Star Academy ...
سلام بچه ها

خوبید؟

قسمت جدید رو نوشتم

امیدوارم ازش خوشتون بیاد

این قسمت کوتاه و خوبه

برید ادااااامه
]]>
اتفاق *قسمت پانزدهم فصل ششم* 2020-05-07T15:14:23+01:00 2020-05-07T15:14:23+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/938 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلااااااااااااماینم از قسمت جدید!من خودم سر این قسمت گریه ام گرفت!از نظرم دستمال همراه خودتون نگه دارید!حالا برید ادامه و از داستان لذت ببرید! Steam Community :: :: Unreachable

سلاااااااااااام

اینم از قسمت جدید!

من خودم سر این قسمت گریه ام گرفت!

از نظرم دستمال همراه خودتون نگه دارید!

حالا برید ادامه و از داستان لذت ببرید!
]]>
nature land 2020-05-06T23:11:09+01:00 2020-05-06T23:11:09+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/937 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلااااااام به بچه های گلداشتم تو نت میگشتم یهو متوجه ی چیزی شدمنیچرلند واقعا وجود داره!البته اسم یه هتله!ولی خب......به هر حالاینااینم یکی از تختا که روش نیچرلند نوشتهبه نظر خیلی باحالهیه روزی به اینجا سر میزنمهمین دیگهنظر شما راجبش چیه؟ سلااااااام به بچه های گل

داشتم تو نت میگشتم یهو متوجه ی چیزی شدم

نیچرلند واقعا وجود داره!

البته اسم یه هتله!

ولی خب......به هر حال

اینا

Nature Land Hotel

Nature Land Hotel

Nature Land Hotel

Nature Land Hotel


Nature Land Hotel

Nature Land Hotel

Nature Land Hotel

Nature Land Hotel


Nature Land Hotel

Nature Land Hotel

اینم یکی از تختا که روش نیچرلند نوشته

به نظر خیلی باحاله

یه روزی به اینجا سر میزنم

همین دیگه

نظر شما راجبش چیه؟
]]>
اتفاق *قسمت چهاردهم فصل ششم* 2020-05-06T22:32:02+01:00 2020-05-06T22:32:02+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/936 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلااااااااامبالاخره قسمت جدید و نوشتمامیدوارم خوشتون بیادبرید ادامه Steam Community :: :: ♥

سلااااااااام

بالاخره قسمت جدید و نوشتم

امیدوارم خوشتون بیاد

برید ادامه
]]>
children land 2020-05-01T01:16:21+01:00 2020-05-01T01:16:21+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/935 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلاااااااامخوبید؟نگران نباشید سر نیچرلند اتفاقی نیوفتهولی من تو یه سیاره ی دیگه یه دنیای جدید ساختمولی مسئولیت این دنیا به عهده ی من نیستاین چهارتا مسئولشنوای من دیگه نمیتونم به لوریتا نگاه کنمموقع ی درست کردن این ادیتش شیطونیم گرفته بودلوریتا رو از اینور صفحه به اونور میبردم از بالا پایین مینداختمش و از پایین مثل موشک بالا مینداختمشو همه ی اینا رو به صورت گیف برای دوستم میفرستادمالان هرکاری میکنم نمیتونم جدی به این ادیت نگاه کنم حتی نایریکا و مدیسون و امی رو هم نمیتونستم جدی ببینم&nb سلاااااااام

خوبید؟

نگران نباشید سر نیچرلند اتفاقی نیوفته

ولی من تو یه سیاره ی دیگه یه دنیای جدید ساختم

ولی مسئولیت این دنیا به عهده ی من نیست

این چهارتا مسئولشن


وای من دیگه نمیتونم به لوریتا نگاه کنم

موقع ی درست کردن این ادیتش شیطونیم گرفته بود

لوریتا رو از اینور صفحه به اونور میبردم از بالا پایین مینداختمش و از پایین مثل موشک بالا مینداختمش

و همه ی اینا رو به صورت گیف برای دوستم میفرستادم

الان هرکاری میکنم نمیتونم جدی به این ادیت نگاه کنم 

حتی نایریکا و مدیسون و امی رو هم نمیتونستم جدی ببینم 

اینقدر سرشون بلا اوردم تو این ادیت

فقط به استفان نرسید

خلاصه برید ادامه تا در مورده چیلدرن لند بخونید
]]>
شخصیت های اصلی 2020-04-27T09:23:53+01:00 2020-04-27T09:23:53+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/934 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلاااااااامیه ادیت از شخصیت های اصلی این فصل کشیدماینم ادیتهمه دخملا دور هم جمعنهمه دخملا به غیر از استفانولی خیلی شبیه شدهدیشب به خواهرم این ادیت و نشون دادم گفتم میدونی نسبت این و این چیه ؟بعد رو مدیسون و استفان اشاره کردمگفت خواهرن؟بعد گفتم نه این پسرهو خواهرم نابود شد منم اونور قهقهه زدمولی پسر جذابیه موقع کشیدنش کلی نازش میدادم که وای تو چقدر جذابی و فلان و...........اما واقعا بهش میخورد با مدیسون برادر باشه تا با امی چون احساس میکنم خیلی شبیه هم هستنتازه لباساشونم شبیه هم شدهنظر شما چیه؟ سلاااااااام

یه ادیت از شخصیت های اصلی این فصل کشیدم

اینم ادیت


همه دخملا دور هم جمعن

همه دخملا به غیر از استفان

ولی خیلی شبیه شده

دیشب به خواهرم این ادیت و نشون دادم گفتم میدونی نسبت این و این چیه ؟

بعد رو مدیسون و استفان اشاره کردم

گفت خواهرن؟

بعد گفتم نه این پسره

و خواهرم نابود شد منم اونور قهقهه زدم

ولی پسر جذابیه موقع کشیدنش کلی نازش میدادم که وای تو چقدر جذابی و فلان و...........

اما واقعا بهش میخورد با مدیسون برادر باشه تا با امی چون احساس میکنم خیلی شبیه هم هستن


تازه لباساشونم شبیه هم شده

نظر شما چیه؟

شما کدوم یکی از اینا رو دوست دارید؟
]]>
اتفاق *قسمت سیزدهم فصل ششم* 2020-04-26T22:13:01+01:00 2020-04-26T22:13:01+01:00 tag:http://pinkie-toon.mihanblog.com/post/933 ❄* Tila*❄ ...√Dagger√... سلااااااااماینم از قسمت جدیدانگار همش یه سری حرف و دارم تکرار میکنمخلاصه برید بخونید و لذت ببرید Purple shared by kassi-kassi on We Heart It

سلاااااااام

اینم از قسمت جدید

انگار همش یه سری حرف و دارم تکرار میکنم

خلاصه برید بخونید و لذت ببرید
]]>