⭐✴ دنیای سحر و جادو ✴⭐ - (It is the EnD (blackness :Plan
به این دنیا خوش اومدی

(It is the EnD (blackness :Plan

پنجشنبه 31 خرداد 1397 10:01 ب.ظ

نویسنده : J.L
hi^-^
من بازگشتم:)
یک پارت مزخرف دیگر از یک نویسنده مزخرف:|
با توجه به نظراتتون میگما:|
خو چرا نظر نمیدید لامصبا:|
چرا انقد تبعیض لنتیا:|
شت:|
برید ادامه:|

فصل اول: قسمت هفتم(نقشه)

من به ماشین قرمز نزدیک شدم:فلورا! چطوره قابل تشخیص هستم؟

فلورا به یه زن (درواقع خود من) با رژ لپ قرمز سایه صورتى  کمرنگ و پیرهن بنفش که روش یه پالتو پوشیده بودم(توجه کنید اینا تو انگلستان هستن اونجا همش سرده:|) و کفش هاى پاشنه بلند زل زد

فلورا:حرفى ندارم.افتضاحه:/ 

تیلرو:رئیس میتونید با اونا راه برید؟.-.

من:به سختى مچ پام شکست:/

تیلرو:خب پس... 

من با لحن شاکى گفتم:خب چیکارش کنم؟زناى معمولى همشون میپشن.

تیلرو:خب رئیس...

من  صورتمو به صورت تیلرو خیلى نزدىک کردم:نه-__-

من سوار ماشین شدم.فلورا بغل من جلو نشست و تیلرو هم رفت عقب

من:املى و مارتین نزدیک ساختمون کوفتی منتظرمونن.هماهنگ کردم اگه نقشه لو رفت یه کاری کنن که ماها جز کسایی که حراست اونجا کار میکردن بنظر بیایم:|

فلورا:چرا فلاترجین رو با قدیمى ها گذاشتى؟

من با سرعت معمولى داشتم رانندگى میکردم:چون بهش مشکوکم

من بحث رو عوض کردم:میکروفون ها کجان؟

فلورا:همینجان میدم به پینک،املى و الن که نصبشون کنن.

من:خوبه

---------------------------------------

_یه گروه قاتل دارن میان پیش شما اون همتون رو میکشن

قىافه مدىراى شرکت وا رفت یهو ىکیشون اعتراض کرد:تو خودتو معرفى هم نکردى چطورى به تو اعتماد کنیم؟

_شما نمیتونید از مرگ فرار کنید. دیگه تمومه

بعد با آرامش تمام رفت بیرون

----------------------------------------

من:خب همتون فهمیدىن؟رأس ساعت 12:00 وارد ساختمون میشید و نگهبانا رو میکشید. ساعت 11:35 من وارد میشم و مدىرا رو میکشم و علامت رو میزارم. ساعت... 

به ساعتم نگاه کردم:11:15 دقیقه کار گذاشتن دوربین و میکروفون تموم میشه.

املى:جى. میشه ىه سوال ازت بپرسم؟

من:ها؟

املى:تو که میخواى اونارو بکشى الان به دوربین و مىکروفون نیازى نیست

من نیشخند زدم:هرچى مردم بیشتر بترسن بیشتر کیف میده

----------------------------------------

من وارد ساختمون شدم یه نفر با سوئیشرت زرشکى از کنارم رد شد صداشو شنیدم که آروم به یه نفر میگفت:خودشه.

من اروم ولى واضح جورى که بشنوه گفتم:دردسر داریم!

 
کامنتا : نظرات
آخرین دستکاری: پنجشنبه 31 خرداد 1397 10:20 ب.ظ