به این دنیا خوش اومدی

داستان رقاص قسمت دوم

پنجشنبه 25 خرداد 1396 01:25 ق.ظ

نویسنده : ❄* Tila*❄ ...√Dagger√...
ادامه
بعد از اینکه به هدیه مامانش نگاه کرد صدای پا شنید و سریع خودش و به خواب زد

یکی به لباس خدمتکار اونجا میاد تو اتاق

ملیکا:پیس!منم ! بجمب

بعد مرغی که تو دستش بود صدا از خودش در میاره و ملیکا جلوشو میگیره

رز:ای بابا

بعد از تخت اومد پایین:مرغم جزوی از نقشه معرکه ات بود؟

ملیکا:جواب مثبته!

رز:عالی شد

بعد با هم داشتن قدم میزدن تو راهرو که به اتاق مدیسون میرسن باز مرغه صدا در اورد و مدیسون از اتاق
 اومد بیرون

ملیکا سریع مرغ و مخفی کرد و صداش و مثل خدمتکار اونجا کرد:دارم این ناشپاس بیچاره رو میبرم پیش یکی از مسئولین اینجا

مدیسون:باشه

بعد یه پر مرغ دید

بازم مرغه صدا در اورد

مدیسون عصبی شد اومد دنبالشون

رز و ملیکا فرار کردن

ملیکا:موقعیت اضطراری...نقشه شماره دو فعال بشه!

رز:از این طرف!

بعد از پله های اونجا بالا میرن

رز:این معرکه ترین نقشه عمرت بود؟

ملیکا:چقدر تو گیر میدی!

ملیکا:تو هم یک فرار کن افتضاحی!

رز:کلمه ای به عنوان فرار کن نداریم!

بعد که به سقف رسیدن ملیکا دوباره سرش میخوره به زنگ بزرگی که اونجا بود

ملیکا:اوه خدایا!دوباره نه!

مدیسون:برگردین همینجا!

رز و ملیکا در اونجا رو میبندن و یه جعبه روش میذارن

بعد میدون روی سقف

مدیسون:این در و باز کن

ملیکا:سه ماه گذشته رو صرف مطالعه روی مرغ کردم .میدونم چطوری غذا میخورن.

مدیسون:این در و باز کنننننن

ملیکا:میدونم چطور راه میرن و میدونم چطوری تخم میزارن.

بعد رفت رو بلندی سقف:هیچی در مورده مرغا نیست که من ندونم !

بعد از کیفش یه وسیله ای در میاره که به خودش وصله و مثل بال مرغه!

ملیکا:تادا!

ملیکا:من بهشون میگم بال مرغ

بعد مرغی که تو دستش بود و بالا گرفت

رز با حالتی تعجب کرده : مرغا پرواز نمیکنن!

ملیکا:ولی اونا بال دارن باید پرواز کنن

بعد رو به مرغ:پرواز میکنی مگه نه؟

ملیکا:پرواز کن!

بعد مرغ و از سقف پرت کرد پایین

مدیسون اون جعبه رو با هول دادن در برد اونطرف و اومد بالا

ملیکا:االاناست که...!!!!

مدیسون:برگردین اینجا بدجنسا!

ملیکا:بای

مدیسون:چی؟

بعد رز و بغل کرد و با هم پرواز کردن

ملیکا:قوقولی قوقو!

مدیسون از سقف رفت پایین

ملیکا:یک روز همه همینطور سفر میکنن

مدیسون با ماشین اومد دنبالشون

بال مرغ ملیکا کنترلش و از دست میده و میوفتن تو یه گاری و کاه

جعبه موسیقی رز از دستش میوفته و گاری حرکت میکنه

رز:جعبه موسیقیم!

ملیکا پرید و جعبه رو برداشت و سمت گاری رفت

مدیسون با ماشینش بهشون میرسه

رز: اون پشت سرته!

مدیسون:من چشمم بهتون هست!شماها هیچ جا نمیرید!

ملیکا جعبه رو پرت کرد و جعبه جلوتر از گاری افتاد و قل خورد


ملیکا بال مرغش و ول کرد و تند تر دوید


بال مرغ رو ماشین مدیسون افتاد و مدیسون نتونست ببینه

رز یه وسیله ای برداشت تا باهاش بتونه اون هدیه رو برداره!

یه دفعه رو یه سر پالایی میرن و هدیه و عقب تر از گاری میوفته

ملیکا بر میگرده تا اونو بیاره

مدیسون اون وسیله رو از ماشینش برمیداره تا به راهش ادامه بده که میبینه ملیکه از کنارش رد شد و اون هدیه رو برداشت و روی پشت ماشین مدیسون نشست و از روش پرید تو گاری

رز اون هدیه رو از ملیکا گرفت:ممنون!

بعد سعی کردن مراقب باشن تا رو مانع نرن

رز|:ملیکا.مراقب باش

مدیسون بهشون میرسه: اره!گرفتمت

ملیکا رو به مدیسون:تا بعد!

بعد از رو یه سر بلندی میپرن و ماشین مدیسون یه سمت دیگه میره

ملیکا و رز از گاری میان بیرون و میدون

رز: از این طرف!

بعد به یه قطار میرسن و رز میره توش و سعی میکنه دست ملیکا رو بگیره 

رز:صبر کن

ملیکا:اوه اوه نه

بعد میبینن که مدیسون راه و پیدا کرده و دنبالشونه

رز:بگیر!بگیر!

بعد ملیکا دست ملیکا رو گرفت تا بیارتش تو قطار اما مدیسون رسید و پای ملیکا رو گرفت

ملیکا:ولم کن!

رز:ولش کن

رز:بذار برم بدجنس!

بعد کلاه ملیکا رو برداشت و پرت کرد سمت صورت مدیسون 

ملیکا اومد بالا و مدیسون اون کلاه و برداشت اما تا سرش و برگردونت دید جلوش یه درخته و خورد تو درخت!

ملیکا در اونجایی که بودن و میبنده:بخیر گذشت مگه نه؟

رز: تو باورنکردنی هستی!

ملیکا:میدونم

رز:ملیکا.واقعا تونستیم!

ملیکا:اره!واقعا تونستیم!

رز هدیه مامانش و گوش داد و درش و باز کرد و :اوه

بعد هدیه رو به ملیکا داد

ملیکا:میتونم درستش کنم!

ملیکا: ولی باید بگم.....این اون چیزیه که وقتی.....بیرون یتیم خونه گذاشته بودنت تو سبذت بوده!باید یه خورده کوچولو موچولو بیشتر مراقبش باشی.

بعد درستش کردکدرست شد!نیازی به تشکر نیست!و فردا عزیزم....پاریس......

بعد میبینه که رز خوابه

ملیکا:مال ما میشه!

بعد اونم میخوابه

برای قسمت بعدی 5 نظر!شرمنده که بعضیا فعلا نیومدن!متاسفم تو قسمت بعد تلاش میکنم اونقد بنویسم تا بیارمتون
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 خرداد 1396 01:12 ب.ظدریافت کد نقطه چین شدن دور عکس