به این دنیا خوش اومدی

قسمت اول داستان رقاص

سه شنبه 16 خرداد 1396 12:34 ق.ظ

نویسنده : ❄* Tila*❄ ...√Dagger√...
ادامه

روزی روزگاری تو یه جای سرسبز و قشنگ یه یتیم خونه بود

بچه ها صف مونده بودن تا مدیر یتیم خون هبا بچه های بزرگتر مسیئولیت هاشونو بده

رز یکی از بچه های یتیم خونه مخفی میره رو پشت بوم

رز:خداجافظ یتیم خونه!

بعد با یه طناب اروم از رو نوک سقف قدم برمیداشت

رز:اروم.تقریبا رسیدم.صبر کن!

ملیکا که داشت از حیاط ناگهش میکرد چشماشو میچرخونه 

رز دیدش:هیسسسسس

ملیکا:هه

مدیسئن میاد جلوی ملیکا : رز کجاست ؟

ملیکا:اه.قربان.نمیدونم

بعد به رز نگاه میکنه

مدیسون: تو داری به چی نگاه میکنی؟

رز که داشت نگاهشون میکرد پاش لیز میخوره و از روی سقف میوفته!

ملیکا همونطور که نگاهش میکرد ترسید

مدیسون اون طرف و نگاه کرد و هیچی ندید: برو دنبال رز

ملیکا:میدونی من یکم تو توجه یابی.....به مشکل میخورم

مدیسون:حالا!

بعد درحالی که سوت میزد از پل ها بالا میره تا اینکه سرش میخوره به زنگ بزرگی که بالای پشت بوم بود

ملیکا:اخ!ای

بعد رو نوک سقف راه میره و ادامه میده به سوت زدن

رز:ملیکا!میتونی کمکم کنی؟

ملیکا :هه

رز:نکن! اونطوری صورتت و بد اخلاق نکن !

ملیکا:بد اخلاق نکردم.فقط از این ناراحت شدم که....نمیدونم. از اینکه بدون من فرار میکردی!

رز:فرار؟من؟نه من فقط داشتم از این منظره ی بی نظیر لذت میبردم !

ملیکا : چون میدونی بدون من پنج دقیقه هم اون بیرون دووم نمیاری.

رز:هه!هه!

رز یه ظرف و پرت میکنه سمت ملیکا

ملیکا گرفتش:دوباره شروع نکن! میدونی که اخرش چی میشه!

رز :با هم دیگه اینجا رسیدیم با هم دیگه هم فرار میکنیم قول میدم !

رز:هی ملیکا!هی
بعد دوتا ظرف پرت میکنه  سمت ملیکه

انداخت و ملیکا گرفت:وای نه باز شروع شد!

رز هی این ور اونور میره جارو برمیداره و میرقصه بازم

ظرف پرت میکنه!کلی ظرف پرت میکرد و میرقصید!

مدیسون میاد تو که ببینه چی شده یه دفعه یکی از اون ظرفا به کله مدیسون میخوره و بقیه ظرفا هم میوفته!

رز:اوه

مدیسون:این دفعه ی اخره!

ملیکا و رز:اما ما متاسفیممتاسفیم و اینکه......

مدیسون:ای بابا بسه!ملیکه تو هم برو اتاقت!

ملیکا:ممنون خانمه مدیر

مدیسون:بسه دیگه برو تو اتاقت!

ملیکا:میشه بگم که امروز چقدر...

مدیسون:کافیه

ملیکا: مدیر تر شدید؟

مدیسون:کافیه!

ملیکا:باشه!
بعد رفت اتاقش

مدیسون:رز میدونم ارزوی این رو داری که یه رقاص بشی!همگی اینو میدونیم!

رز: اما من.....

مدیسون: هی هی هی هرکس یه رویایی داره!ولی اینو بکن تو سرت! رویا با حقیقت فرق داره!رویاها دفن میشن همیشه چون زنئگی سخت و ظالم و بی رحمه !

رز:اما....

مدیسون: هی هی هی!قبول؟

رز سرش و پایین میندازه و بعد از کمی مکث : قبول.

بعد هم مدیسون رفت

روز بعد 

ملیکا یه کارت و دست رز میده:یک مدرسه رقص در پاریس خانم کوچولو!

رز در حالی که اون کارت و نگاه میکرد :این و از کجا اوردی؟

ملیکا:منم منابع خودم رو دارم1خب دیکخ.بسه

بعد کارت و ازش گرفت

رز: میشه دوباره ببینمش؟

ملیکا:نه

رز:خواهش میکنم ! 

ملیکا:نه.ولی اگه امشب باهام فرار کنی بهت قول میدم  میبرمت به این مدرسه ! اونوقت میشی بزرگترین رقصنده!منم میشم 

بزرگترین مخترع دنیا !

رز:نقشه ای هم داری؟

ملیکا:یه نقشه فوق العاده!یه نقشه به ارزش هوش بالا و مطلقم 

رز:بذار ببینم!

ملیکا:بعد از اینکه فرار کردیم

رز:الان الاااااان !

ملیکا:گفتم بعدا

رز: الان

اینقدر کارت و کشیدن تا خراب شد!

شب که همه خوابیدن رز خواب هدیه ای که مامانش بهش داده بود و میبینه که از بلنئی افتاده!از خواب بیدار میشه و نگاهش میکنه!برای ادامه 10 نظردیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 16 خرداد 1396 03:00 ق.ظدریافت کد نقطه چین شدن دور عکس